Top Twitter Trends India

Dec 02, 2022 - 23:00
# Trending Topic Volume
1
#CirkusTrailer
17.1K
2
#FreddyOnHotstar
Under 5K
3
#HIT2
24.8K
4
#TheeThalapathy
153.6K
5
#IndigoByRM
1M
6
South Korea
324.9K
7
Suarez
371.1K
8
Brazil
321.8K
9
Uruguay
652K
10
namjoon
1.1M
11
make noise for chiku
Under 5K
12
Vincent Aboubakar
36.7K
13
Ravish
41.9K
14
Switzerland
96.8K
15
No Sushant No Bollywood
32.4K
16
Ambulance
60.7K
17
Martinelli
109.9K
18
Japan
673.5K
19
Germany
324.3K
20
Bengalis
Under 5K
21
CBI Break Silence InSSRCase
56.7K
22
Lukaku
49.4K
23
Kanye
1M
24
Atharva
27.9K
25
Serbia
115K
26
shubhank weds ekta
Under 5K
27
Swastika
100.3K
28
Rohingyas
Under 5K
29
Antony
73.3K
30
kahan hai nyay
101.9K
31
poochta hai bharat
102.3K
32
The Boss
147.2K
33
blockbuster nenevaru
Under 5K
34
3rd of December
18.2K
35
Heather
24.3K
36
Aditya
25K
37
Ronaldo
206.4K
38
Group G
10.5K
39
Xhaka
38.7K
40
Sonny
29.7K
41
Round of 16
87.3K
42
Salman
40.3K
43
Manoj
12.2K
44
Neymar
103.1K
45
Netherlands
74.8K
46
Asia
167.6K
47
Arsenal
46.6K
48
Archana
34.2K
49
Argentina
336.2K
50
Jai Siyaram
Under 5K